Huwebes, Disyembre 8, 2016

Silyab: Enero - Hunyo Isyu 2016

Download pdf Here:

Hamunin ang Rehimeng Duterte para sa Pambansa-Demokratikong Adhikain ng Mamamayan

Sa kabila ng malawakang pandaraya at pagmaniobra ng magkasabwat na
imperyalistang US at lokal na naghaharing- uri nitong nakaraang halalan,
bigo ang mga nangungunang pampulitikang paksyon na maipanalo ang
kani-kanilang mga kandidato. Ang pagkatalo nila ay patunay ng kabiguan
ng reaksyunaryong pwersa na pagtakpan ang papalalim at papalalang krisis
sa lipunan at ekonomiya. Tuluyan nang itinakwil ng mamamayan ang Tuwid na Daan ng nagdaang rehimeng US-Aquino na batbat ng pandarambong, pagpapakatuta at pagpapabaya sa interes at karapatan ng mamamayan.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento